Në proces

Rifreskimi i fundit: 04 Tetor 2018

  • “Ndonjëherë qëndrojnë përgjithmonë” – #përmbledhje me tregime
  • “Errësirat e nëntorit” – #roman
  •  “Vendi diku midis” – #proces përkthimi në italisht