Trilogjia e Melodisë

Erdhi prej Ujit, eci përmes Pyllit Të Shpirtrave, kapërceu edhe Lumin e Vdekjes dhe trokiti kështu në Botën e Sheshtë. Në Reind’h. Aty, në zemrën e saj, në kryeqytetin e mbretërisë, në Rein, populli e mirëpriti, e nderoi, festë të madhe i kushtoi, madje edhe një Orkide i dhuroi, pastaj, të flinte në Tempullin e Dytë e lejoi.

Të gjithë e dashuruan.

Të mëdhenj e të vegjël e adhuruan.

Më të moshuarit e nderuan.

Quhej – ose të paktën kështu tha se quhej – Trensìan dhe ishte – ose të paktën kështu tha se ishte – një Toreig’h. Një Njeri. Në Kuvendin që u mbajt për të dëgjuar historinë e tij, mori pjesë pothuajse i gjithë populli reind’h dhe mbasi e dëgjuan, u përulën përpara tij dhe e shpallën Sinvador të Dytë.

Por ende pa lindur dielli, Ortensia, bija e vetme e Mbretit të Fundit i preu kokën.

Së shpejti më shumë….