Muzika nëpër rreshta

Duke qenë se shpesh më pyesin mbi muzikën dhe këngët që përmenden dhe/apo dëgjojnë personazhet nëpër historitë e mia, ja ku keni në vijim një listë të artistëve dhe këngëve, si dhe tregimin apo romanin përkatës se ku gjendet!

Dëgjim të këndshëm!

Së shpejti…