Në proces

 
  • Errësirat e nëntorit” – #roman
  • “Trilogjia e Tiranës” #roman
  •  “Vendi diku midis” – #eBook

(Përditësimi i fundit: 11.8.2021)