Romanet

Përmbledhjet me tregime A-Zh
Nr.Titulli:Shtëpia Botuese:Data:
1.Vendi diku midisBotimet ADAPrill, 2014
2.Ajo e errëtaBotimet DudajMaj, 2018